OPPUSSING

Grünerløkka Lufthavn flyttet tilbake til Toftes gate 69 i september 2021. Bildet nedenfor er fra 13. juli 2022.

14. januar 2021

Fra våren 2019 har Grünerløkka Lufthavn med Cafè Mir, Galleri 69 og kunstnere og musikere som jobber der vært i eksil i det nedlagte gamlehjemmet i Markveien 61,da Toftes gate 69, i regi av Kulturetaten i Oslo totalrenoveres. Lufthavna har siden vært en byggeplass, men nå begynner ting å skje. Vi har blitt forespeilet at vi kan flytte tilbake i midten av mai 2021.

Det siste vi har fått beskjed om er at vi høyst sannsynlig skal flytte tilbake til vår kjære Lufthavn i Toftes gate i løpet av mai 2021. Nå er deler av stillaset på A-bygget (der som Mir var) tatt ned og det er bare Lillehuset som nå er helt tildekket. Innvendig ble alle vegger revet og romfordelingen ble tilbakeført til store klasserom slik det var da bygget var nytt. Så startet byggingen av nye rom. Den nye romfordelingen blir noe forskjellig fra slik vi hadde det før, men det meste blir allikevel gjenkjennelig som korridorer, trappeløp, vinduer osv.

Se bilder fra befaring: 

Der Café Mir tidligere var kommer det nå tre arbeidsrom for musikk og det kommer to øvingsrom der det tidligere var arbeidsrom og HC WC. Café Mir blir flyttet til kjelleren og 1. etasje langs gata i Toftes gate og inngangen og heisen blir i portrommet. Café Mir blir noe større en tidligere. I kjelleren under Mir blir det backstage, fussball-bord, toaletter, personalgarderobe, tankrom og lager.

Fasade Toftes gate 2021.01.14

I andre etasje over gamle Mir blir det også tre arbeidsrom for musikk og ved siden av blir det to store øvingsrom rett over de i 1. etasje. Administrasjonen til Lufthavna og Mir kommer over nye Mir, altså langs Toftes gate og ved siden av der igjen fire atelier. I 3. etasje over arbeidsrommene for musikk blir det flere arbeidsrom for musikk, øvingsrom over øvingsrommene og to studioer med innspillingsrom langs Toftes gate. Hele 4. etasje blir atelier og arbeidsrom for musikk.
Se bilder fra befaring fra nye Mir november 2020:

Lillehuset blir stort sett som før med Galleri 69, atelier og lager, men får nytt tak og kjelleren blir utbedret. Det blir også nytt kjøkken for galleriet og et mindre kjøkken for de som har atelier i andre etasje.

Nå gleder vi oss til å flytte hjem igjen!

Fasade Toftes gate 2020.04.30