OPPUSSING AV EIENDOMMEN

 

Bakgrunn
I 2016 ble Kulturetaten tildelt 112 millioner kroner til rehabiliteringen av Toftes gate 69. Det ble også satt av 1 million kroner til forprosjektering, hvor bystyret vedtok at brukermedvirkning var en sentral del av prosessen.

Les hva vi skrev om saken i 2016
Og her hva Aftenposten skrev

Husets tilstand
Nærmere undersøkelser har avdekket sopp og råte i konstruksjonen, og særlig i kjeller og tak. Flere steder er bjelkene som holder huset oppe råtne og må skiftes ut. Tilstanden er verre enn vi hadde håpet, og begge bygningene må totalrehabiliteres, fra ytterst til innerst og øverst til nederst. Dette betyr at alt innvendig må ut for å få tilgang til selve konstruksjonen og sette denne i stand igjen.

Hva innebærer en rehabilitering?
I tillegg til reparasjon av konstruksjonen må hele taket byttes, de fleste vinduer må skiftes, elektrisk anlegg må byttes ut i sin helhet, nytt oppvarmingssystem (fjernvarme), ventilasjonssystem, brannvarslingssystem og slokkeanlegg installeres. Nye toalettrom skal etableres og det blir krav om universell utforming av hele eiendommen.

For å få bukt med muggsopp og råte i strukturen er det mest sannsynlige scenarioet at hele huset blir rehabilitert samtidig. Det tar kortest tid, er billigst og ikke minst grundigst. Kulturetaten anslår det til å ta to år. Hele eiendommen inkludert bakgården vil bli en byggeplass i hele rehabiliteringsperioden, og blir derfor være dårlig egnet til arbeidsplass, på grunn av tilgjengelighet, sikkerhet og støy. Å dele rehabiliteringen i to slik vi har prøvd å få til, vil kun doble byggeperioden.

Hva gjør vi akkurat nå
Når oppussingen starter må alle leietakere og alt utstyr flytte ut av huset. Vi jobber med å finne erstatningslokaler til leietakerne våre, men det er fortsatt uavklart i hvor stor grad vi får til dette. Vi er kanskje avhengige av at Oslo Kommune har tomme lokaler som kan benyttes, og jobber med å få dette på det rene. Vi vet ikke sikkert når selve byggeperioden vil starte, men Kulturetaten sikter foreløpig på begynnelsen av 2018.

Framdriftsplan
Planleggingsfasen er tenkt å vare fram til nyttår, og skal ende i en romplan. Denne skal blant annet definere størrelser på og antall rom som skal bygges, eventuell inndeling av arealene etter bruksområde og grad av lydisolering innad og utad. Målet er å kunne tilby samme type arbeidslokaler som i dag, men også å tilrettelegge lokalene til den aktuelle bruken. Om byggestart blir som Kulturetaten håper, og rehabiliteringen faktisk tar to år, er Grünerløkka Lufthavn tilbake i aksjon i begynnelsen av 2020.

Vi er klar over at dette betyr at mange mister sine egne spesialtilpassede arbeidslokaler slik de er i dag, men vi er glade for at huset blir reddet fra å falle sammen og at Grünerløkka Lufthavn fortsetter som arbeidslokaler for kunstnere. Styrets oppgave i rehabiliteringsperioden er å jobbe for leietakernes interesser.