GALLERI 69

Galleri 69 er et kunstnerdrevet visningssted på Nedre Grünerløkka som har vist en sterk overlevelsesvilje og slitestyrke siden 2004. Virksomheten fra 2004 til 2018 er dokumentert i en egen publikasjon. Galleriet viser viktige kunstnerskap i en mangfoldig kunstscene og presenterer det som ikke alltid er synlig i andre gallerier og museers interessesfærer, både ferske og etablerte kunstnerskap.

De siste årene har Galleri 69 hatt en tydelig vending mot det lokale og skapt en interesse for hvordan kunst og kunstnere bidrar til og belyser byutvikling og sosiale fenomener. Galleri 69 ønsker å tilby gode og inspirerende faglige møter på tvers av ulike kunstuttrykk og tradisjoner til kunstnere i alle aldre.

Galleriet er drevet siden 2004 med Cathrine Constanse Gjelsnes som galleriansvarlig og kurator.
Kontakt Cathrine Constanse Gjelsnes.

Gateavisa okkuperer Galleri 69!

Velkommen til utstillingsåpning fredag 20. mai kl. 19.00.

Kuratert av Emil Finnerud og Den Luca

Gateavisa okkuperer Galleri 69 i to uker. I løpet av utstillingsperioden blir det også et live-program med musikk og performance. Kunstnerne tilhører en ny generasjon, og jobber alle i skjæringspunktet lyd og billedkunst.

Oscar Nedler Funden & Jonas Meurer Lunde
Fredrik Veiga, Per Antonsen Guttormsgaard, Ørjan Amundsen
Ravn Norment Åsdam & Torje Hanssen
Moritz Haas (FR), Galen Tipton (US)

Fredag 20 mai: Oscar Nedler Funden & Jonas Meurer Lunde

Tirsdag 24 mai: Ravn Norment Åsdam & Torje Hanssen

Lørdag 28 mai: Ørjan 100000

❤️ lig velkommen!