GALLERI 69

Galleri 69 er et kunstnerdrevet visningssted på Nedre Grünerløkka som har vist en sterk overlevelsesvilje og slitestyrke siden 2004. Virksomheten fra 2004 til 2018 er dokumentert i en egen publikasjon. Galleriet viser viktige kunstnerskap i en mangfoldig kunstscene og presenterer det som ikke alltid er synlig i andre gallerier og museers interessesfærer, både ferske og etablerte kunstnerskap.

De siste årene har Galleri 69 hatt en tydelig vending mot det lokale og skapt en interesse for hvordan kunst og kunstnere bidrar til og belyser byutvikling og sosiale fenomener. Galleri 69 ønsker å tilby gode og inspirerende faglige møter på tvers av ulike kunstuttrykk og tradisjoner til kunstnere i alle aldre.

Galleriet er drevet siden 2004 med Cathrine Constanse Gjelsnes som galleriansvarlig og kurator.

Galleri 69  har den store gleden av å presentere to kunstnere som jobber i helt forskjellige utrykk, samtidig som de på mange måter snakker om det samme. Begge er mestere på sitt felt:

Arbeidet til Michiel Jansen (Nederland 1973) kan deles i to virksomheter ; stedsspesifikk installasjon og skulpturale objekter. Begge typer av arbeider omhandler bevisstheten om rom og oppfatningen av materialbruk og funksjon. Michiel anvender materialer i tradisjonen fra Arte povera og behandler rom på en arkitektonisk måte, som en bygningskunstner. I utstillingen Kollaps presenteres to veggobjekter og to installasjoner. I galleriets andre rom finner vi en sammenstilling av byggings-materialer funnet i husets kjeller, tidligere et aldrehjem – nå underlagt en like ivrig som glemsk moderniseringspress. Et hjørne av gallerirommet har tilsynelatende kollapset.

Christopher Raadlunds (Sverige1970) tradisjonelle malerier problematiserer forestillingen om natur og sivilisasjon. Arkitekturmaleri og ruinestetikk i en postmoderne tidsalder. På utstillingen i Galleri 69 presenteres seks malerier som omhandler naturkatastrofer, utrydningstruede dyrearter og sammenbrudd av urbane strukturer.

Utstillingen er åpen fredag 4. desember kl. 14 – 20 i tillegg til 5. 6.10.11.12.13. 17.18.19. og 20. desember kl. 12.00 – 16.00
Galleri 69, Grünerløkka Lufthavn, Markveien 61-63, Oslo.

Galleri 69 presiserer: Det vil ikke være noe åpningsarrangement i forbindelse med utstillingen Kollaps av Christopher Robin Rådlund og Michiel Jansen, men døra er åpen!

Vi følger alle Oslo kommunes smittevernregler. Vi ber om at besøkende holder avstand til hverandre og bruker munnbind. I tråd med smittevernhensyn tillater vi kun sju personer i galleriet samtidig, registrering ved inngangen.

❤-lig velkommen!