GALLERI 69

Galleri 69 er et kunstnerdrevet visningssted på Nedre Grünerløkka som har vist en sterk overlevelsesvilje og slitestyrke siden 2004. Virksomheten fra 2004 til 2018 er dokumentert i en egen publikasjon. Galleriet viser viktige kunstnerskap i en mangfoldig kunstscene og presenterer det som ikke alltid er synlig i andre gallerier og museers interessesfærer, både ferske og etablerte kunstnerskap.

De siste årene har Galleri 69 hatt en tydelig vending mot det lokale og skapt en interesse for hvordan kunst og kunstnere bidrar til og belyser byutvikling og sosiale fenomener. Galleri 69 ønsker å tilby gode og inspirerende faglige møter på tvers av ulike kunstuttrykk og tradisjoner til kunstnere i alle aldre.

Galleriet er drevet siden 2004 med Cathrine Constanse Gjelsnes som galleriansvarlig og kurator.

Ruth Elisiv Ekeland og Janne Gill Johannsen: For dine øyne – maleri

Velkommen til åpningsdag fredag
12. februar kl. 17:00 – 21:00.

Utstillingen vil være åpen 13. og 14. 18. til 21. og 25. til 28. februar 2021 kl. 12.00-16.00.

Galleri 69 har den store gleden av å presentere For dine øyne, som er Ruth Elisiv Ekeland og Janne Gill Johannesen sin første utstilling sammen. Begge har ett solid og delikat utrykk. Vi gleder oss til å oppleve deres finstemte palett i en ellers så uforutsigbar tid.

Ruth Elisiv Ekeland arbeider med fargeproblematikk, og subjektive følelser knyttet til
opplevelsen av farge, og møte mellom farger. Fargeverdiene blir kanskje ubeskrivelige og navnløse, på samme måte som minner man ikke klarer å holde fast ved og som glipper unna og oppløses, men ikke helt. Hverdagslige objekter og rom er utgangspunktet for Janne Gill Johanneses motivverden. Hennes særegne motiver kombinerer ofte dominerende renskårne geometriske former med figurative innslag. Objektene og stemningen i motivene referer til hendelser og mennesker fra kunstnerens egen historie.

Vi forholder oss til en hver tid til myndighetenes korona-restriksjoner, så hvordan utstillingen gjennomføres i forhold til, vernisage , publikumsantall, maske, sprit, registering en eller to meters distanse, osv. er som vanlig uforutsigbart.