Kategoriarkiv: Info om oppussinga

Oppussinga går sin gang

14. januar 2021

Fra våren 2019 har Grünerløkka Lufthavn med Cafè Mir, Galleri 69 og kunstnere og musikere som jobber der vært i eksil i det nedlagte gamlehjemmet i Markveien 61,da Toftes gate 69, i regi av Kulturetaten i Oslo totalrenoveres. Lufthavna har siden vært en byggeplass, men nå begynner ting å skje. Vi har blitt forespeilet at vi kan flytte tilbake i midten av mai 2021.

Det siste vi har fått beskjed om er at vi høyst sannsynlig skal flytte tilbake til vår kjære Lufthavn i Toftes gate i løpet av mai 2021. Nå er deler av stillaset på A-bygget (der som Mir var) tatt ned og det er bare Lillehuset som nå er helt tildekket. Innvendig ble alle vegger revet og romfordelingen ble tilbakeført til store klasserom slik det var da bygget var nytt. Så startet byggingen av nye rom. Den nye romfordelingen blir noe forskjellig fra slik vi hadde det før, men det meste blir allikevel gjenkjennelig som korridorer, trappeløp, vinduer osv.

Se bilder fra befaring: 

Der Café Mir tidligere var kommer det nå tre arbeidsrom for musikk og det kommer to øvingsrom der det tidligere var arbeidsrom og HC WC. Café Mir blir flyttet til kjelleren og 1. etasje langs gata i Toftes gate og inngangen og heisen blir i portrommet. Café Mir blir noe større en tidligere. I kjelleren under Mir blir det backstage, fussball-bord, toaletter, personalgarderobe, tankrom og lager.

Fasade Toftes gate 2021.01.14

I andre etasje over gamle Mir blir det også tre arbeidsrom for musikk og ved siden av blir det to store øvingsrom rett over de i 1. etasje. Administrasjonen til Lufthavna og Mir kommer over nye Mir, altså langs Toftes gate og ved siden av der igjen fire atelier. I 3. etasje over arbeidsrommene for musikk blir det flere arbeidsrom for musikk, øvingsrom over øvingsrommene og to studioer med innspillingsrom langs Toftes gate. Hele 4. etasje blir atelier og arbeidsrom for musikk.
Se bilder fra befaring fra nye Mir november 2020:

Lillehuset blir stort sett som før med Galleri 69, atelier og lager, men får nytt tak og kjelleren blir utbedret. Det blir også nytt kjøkken for galleriet og et mindre kjøkken for de som har atelier i andre etasje.

Nå gleder vi oss til å flytte hjem igjen!

Fasade Toftes gate 2020.04.30

Husets tilstand og hva vi jobber med

Husets tilstand
Nærmere undersøkelser har avdekket sopp og råte i konstruksjonen, og særlig i kjeller og tak. Flere steder er bjelkene som holder huset oppe råtne og må skiftes ut. Tilstanden er verre enn vi hadde håpet, og begge bygningene må totalrehabiliteres, fra ytterst til innerst og øverst til nederst. Dette betyr at alt innvendig må ut for å få tilgang til selve konstruksjonen og sette denne i stand igjen.

Hva innebærer en rehabilitering?
I tillegg til reparasjon av konstruksjonen må hele taket byttes, de fleste vinduer må skiftes, elektrisk anlegg må byttes ut i sin helhet, nytt oppvarmingssystem (fjernvarme), ventilasjonssystem, brannvarslingssystem og slokkeanlegg installeres. Nye toalettrom skal etableres og det blir krav om universell utforming av hele eiendommen.

For å få bukt med muggsopp og råte i strukturen er det mest sannsynlige scenarioet at hele huset blir rehabilitert samtidig. Det tar kortest tid, er billigst og ikke minst grundigst. Kulturetaten anslår det til å ta to år. Hele eiendommen inkludert bakgården vil bli en byggeplass i hele rehabiliteringsperioden, og blir derfor være dårlig egnet til arbeidsplass, på grunn av tilgjengelighet, sikkerhet og støy. Å dele rehabiliteringen i to slik vi har prøvd å få til, vil kun doble byggeperioden.

Hva gjør vi akkurat nå
Når oppussingen starter må alle leietakere og alt utstyr flytte ut av huset. Vi jobber med å finne erstatningslokaler til leietakerne våre, men det er fortsatt uavklart i hvor stor grad vi får til dette. Vi er kanskje avhengige av at Oslo Kommune har tomme lokaler som kan benyttes, og jobber med å få dette på det rene. Vi vet ikke sikkert når selve byggeperioden vil starte, men Kulturetaten sikter foreløpig på begynnelsen av 2018.

Framdriftsplan
Planleggingsfasen skal blant annet definere størrelser på og antall rom som skal bygges, eventuell inndeling av arealene etter bruksområde og grad av lydisolering innad og utad. Målet er å kunne tilby samme type arbeidslokaler som i dag, men også å tilrettelegge lokalene til den aktuelle bruken. Om byggestart blir som Kulturetaten håper, og rehabiliteringen faktisk tar to år, er Grünerløkka Lufthavn tilbake i aksjon i løpet av 2020.

Vi er klar over at dette betyr at mange mister sine egne spesialtilpassede arbeidslokaler slik de er i dag, men vi er glade for at huset blir reddet fra å falle sammen og at Grünerløkka Lufthavn fortsetter som arbeidslokaler for kunstnere. Styrets oppgave i rehabiliteringsperioden er å jobbe for leietakernes interesser.