Forfatterarkiv: Anja Skjulstad

Arbeidslokaler

Stiftelsen Grünerløkka Lufthavn leier ut atelierlokaler til billedkunstnere, arbeidsrom for musikk og øvingsrom for band i Toftes gate 69. Stiftelsen leier og drifter eiendommen som eies av Oslo kommune, Kulturetaten.

Atelier
De fleste lokalene er luftige og har godt lys. Mange med takvinduer. De er utstyrt med poppelfiner, så det er praktisk for oppheng.

Arbeidsrom for musikk
Disse lokalene er som som regel mindre lokaler som en ikke deler med andre. Her passer det å arbeide med musikk på små høyttalere på lavt volum eller headset. Her det er dessverre relativt lytt mellom etasjene, så noe lydlekkasje må forventes.

Øvingsrom
I øvingsrommene deler som regel tre band samme lokale. De er bygget i 2021, er lydisolerte og tilrettelagt for øving med trommesett.

Det er også to musikkstudioer tilknyttet Grünerløkka Lufthavn, men de er for tiden utleid og det er det minimalt med gjennomtrekk.

Når det blir ledige lokaler vil de legges ut på denne siden.
Søknadsskjema for leie av lokale på Grünerløkka Lufthavn.
Send søknad på e-post. Du finner adresser i skjemaet.

Det er styret til Stiftelsen Grünerløkka Lufthavn som går i gjennom søknadene og tildeler lokalene.

For fremleietaker av arbeidsrom for musikk, øvingslokaler og lydstudio gjelder:
Fremleietaker må være utøvende profesjonell musiker og/eller ha musikkproduksjon som hovedbeskjeftigelse. Fremleietaker må ha folkeregistrert adresse i Oslo, og være bosatt i Oslo og ha sitt virke i Oslo. For øvrig gjelder de øvrige kravene også for fremleietaker av gjesteøvingslokale og gjestelydstudio. Fremleietaker må ha utøvelse av musikk eller musikkproduksjon som sin hovedbeskjeftigelse for å kvalifisere som fremleietaker.

For fremleietaker som leier kunstatelier gjelder:
Fremleietaker kan ikke være en kommersiell aktør. Fremleietaker må være en profesjonell kunstner som har folkeregistrert adresse i Oslo, er bosatt i Oslo og har sitt virke i Oslo. Fremleietaker skal på fremleiers forespørsel sende inn dokumentasjon som viser at vilkårene ovenfor er oppfylt.

Ordensregler for Grünerløkka Lufthavn finner du her.

Under er bilder av øvingsrom før det er tatt i bruk:

Oppussinga går sin gang

14. januar 2021

Fra våren 2019 har Grünerløkka Lufthavn med Cafè Mir, Galleri 69 og kunstnere og musikere som jobber der vært i eksil i det nedlagte gamlehjemmet i Markveien 61,da Toftes gate 69, i regi av Kulturetaten i Oslo totalrenoveres. Lufthavna har siden vært en byggeplass, men nå begynner ting å skje. Vi har blitt forespeilet at vi kan flytte tilbake i midten av mai 2021.

Det siste vi har fått beskjed om er at vi høyst sannsynlig skal flytte tilbake til vår kjære Lufthavn i Toftes gate i løpet av mai 2021. Nå er deler av stillaset på A-bygget (der som Mir var) tatt ned og det er bare Lillehuset som nå er helt tildekket. Innvendig ble alle vegger revet og romfordelingen ble tilbakeført til store klasserom slik det var da bygget var nytt. Så startet byggingen av nye rom. Den nye romfordelingen blir noe forskjellig fra slik vi hadde det før, men det meste blir allikevel gjenkjennelig som korridorer, trappeløp, vinduer osv.

Se bilder fra befaring: 

Der Café Mir tidligere var kommer det nå tre arbeidsrom for musikk og det kommer to øvingsrom der det tidligere var arbeidsrom og HC WC. Café Mir blir flyttet til kjelleren og 1. etasje langs gata i Toftes gate og inngangen og heisen blir i portrommet. Café Mir blir noe større en tidligere. I kjelleren under Mir blir det backstage, fussball-bord, toaletter, personalgarderobe, tankrom og lager.

Fasade Toftes gate 2021.01.14

I andre etasje over gamle Mir blir det også tre arbeidsrom for musikk og ved siden av blir det to store øvingsrom rett over de i 1. etasje. Administrasjonen til Lufthavna og Mir kommer over nye Mir, altså langs Toftes gate og ved siden av der igjen fire atelier. I 3. etasje over arbeidsrommene for musikk blir det flere arbeidsrom for musikk, øvingsrom over øvingsrommene og to studioer med innspillingsrom langs Toftes gate. Hele 4. etasje blir atelier og arbeidsrom for musikk.
Se bilder fra befaring fra nye Mir november 2020:

Lillehuset blir stort sett som før med Galleri 69, atelier og lager, men får nytt tak og kjelleren blir utbedret. Det blir også nytt kjøkken for galleriet og et mindre kjøkken for de som har atelier i andre etasje.

Nå gleder vi oss til å flytte hjem igjen!

Fasade Toftes gate 2020.04.30

Oppussing av kultureiendommen Toftesgate 69!

svane
Vi på Grünerløkka Lufthavn er gledelig overrasket over at Oslo Kommune i tilleggsinnstilling til budsjett 2017 prioriterer oppussing av kultureiendommen Toftesgate 69!

Grünerløkka Lufthavn rommer mange unike miljøer for kulturproduksjon og har gjennom de siste 20 årene tilbudt arbeidsrom, scene og galleri til Oslos mangfoldige kunstmiljøer. Vårt formål er å skape felles rom for ulike uttrykksformer innen kulturlivet i Oslo.

Musikere, billedkunstnere, lydkunstnere og mange andre arbeider her og sørger for at Oslo regnes som en av de mest vitale kulturbyer i Norden.

Bystyret vedtok tidligere i år et forprosjekt til oppussing som legger vekt på nøktern standard, bærekraftig arkitektur og utstrakt brukermedvirkning. Alt ligger dermed til rette for at vi i samarbeid med Kulturetaten kan sørge for at Lufthavna fortsetter å være seg selv etter oppussingen.
Vi skal legge vekt på gode, trygge arbeidsforhold uten at stedets egenart forsvinner, og regner ikke med at noen vil savne strikken og gaffateipen som holder eiendommen sammen I dag!

I mange år har vi vært redde for at eiendommen skal bli i uforsvarlig dårlig stand og ende som kondemnert vrak, fordi det ikke fantes penger til vedlikehold. Nå ser framtida for Toftesgate 69 lys ut og gentrifiseringsspøkelset har endelig forlatt scenen på Mir!

Vi er veldig glade for at det er politisk vilje i Oslo kommune til å beholde egne arbeids-og framføringsrom for kunstnere i byen vår!

http://www.aftenposten.no/osloby/Kommunen-bruker-112-millioner-pa-a-redde-kulturhus-pa-Grnerlokka-608582b.html