VoxLAB VårFEST 2021

onsdag 25. august kl. 18:00 på MIR

Kjære publikum!
(Information in english below)
Vi ønsker hjertelig velkommen til årets vokale musikkteaterfestival VårFEST ‘21!
Tema for årets VårFEST er ”The Extended Voice” – den utvidede stemmen!
– Med ulike former for elektroniske muligheter og programvarer, stemmen brukt på forskjellige utradisjonelle uttrykksmåter og i utradisjonelle rom.
​​
Kom og opplev en konsertserie bestående av nye verk fra hele tolv forskjellige komponister!
Våre internasjonale gjesteartister vil bli offentliggjort i takt med endringer i corona-reiserestriksjonene.
Program:
24. august:
The Extended Voice – Stemmer & Multikanal Lyd
Natasha Barrett
Ruth Wilhelmine Meyer
Internasjonale gjestekomponister
Marmorsalen, Sentralen, kl. 19:00
25. august:
The Extended Place – Urge Displacement, Stedsspesifikk musikalsk byvandring og konsert
Ann-Helen Schjølberg
Grunnerløkka og MIR kl.18:00
Urge Displacement, Konsert
Ann-Helen Schjølberg
MIR kl.19:30
26. august:
The Extended Story – Stemmer, Tekst og Kropp
Trina Coleman
Visobel Black & Martyna Kosecka
Tejaswinee Kelkar & Cagri Erdem
Idin Samimi Mofakham
Kristin Norderval
Langhuset, SALT kl.19:30
VELKOMMEN TIL Å FEIRE UTFORSKENDE VOKALMUSIKK SAMMEN MED OSS.
Hilsen styret i VoxLAB & kunstnerisk leder Kristin Norderval
***VoxLAB følger nøye med på smitterestriksjoner i form av publikumsbegrensning og andre tiltak.
Billetter kjøpes på forhånd på nett.
Støttet av:
Norsk Kulturråd, EAU – Electric Audio Unit, Komponistforeningen, Kulturetaten/ Oslo Kommune og Nordic Voices.
*
–English–
Dear audience!
VoxLAB welcomes you to this year’s music theater festival VårFEST 2021!
This year’s theme for VårFEST is ”The Extended Voice”.
– The voice extended with various forms of electronic possibilities and applications, the voice used in untraditional ways and in a variety of spaces.
Come and experience our concert series’ consisting of new works by all together twelve different composers!
We will announce the names of our international guest composers and artists as soon as corona travel-restrictions permits.
Program:
24. august:
The Extended Voice – Voice & Multichannel Sound
Natasha Barrett
Ruth Wilhelmine Meyer
International guest composers
Marmorsalen, Sentralen, kl. 19:00
25. august:
The Extended Place – Urge Displacement, Site-specific Musical Citywalk and Concert
Ann-Helen Schjølberg
Grunerløkka og MIR kl.18:00
Urge Displacement, Concert
Ann-Helen Schjølberg
MIR kl.19:30
26. august:
The Extended Story – Voice, Text and Body
Trina Coleman
Visobel Black & Martyna Kosecka
Tejaswinee Kelkar & Cagri Erdem
Idin Samimi Mofakham
Kristin Norderval
Langhuset, SALT kl.19:30
WELCOME TO OUR CELEBRATION OF EXPLORATORY VOCAL MUSIC!!
Kind regards from the board of VoxLAB & festival director Kristin Norderval
** VoxLAB closely follows the corona health regulations in the form of audience limitation and other measures. Tickets must be purchased in advance online.
Supported by:
Arts Council Norway, Composers’ Association, EAU – Electric Audio Unit, Kulturetaten Oslo Municipality and Nordic Voices.