Velkommen til utstilling på Galleri 69!

søndag 20. juni kl. 14:00 - 18:00 på Galleri 69

Kjetil Røed:

Hva lagde egentlig kunstnerne som barn?Ane Hjort Guttu, Bjørn Bjarre, Marianne Heske, Karen Nikgol, Sverre Malling, Eline Mugaas, Anders Sletvold Moe, Victor Lind, Mattias Härenstam, Snorre Ytterstad, Tor Børresen, Anna Ihle, Tine Semb, Arne Borgan, Kristian Skylstad, Silje Linge Haaland, Brynhild Winther, Kari Steihaug og Terje Nicolaisen.

Velkommen til utstilling!

Åpning: 18. juni. Kl. 19.00 – 21:00
Utstillingen er også åpen: 18, 19, 20, 24, 25, 26. og 27. juni. Og 1, 2 ,3 og 4 juli. 14.00 -18.00

Kjetil Røed:

Jeg har alltid tenkt at det er noe kunstig over hvordan man skaper skarpe skiller i et livsløp. Da jeg var liten irriterte jeg meg grønn over ungdomsbøker som var tilpasset alderen 12-14 år, eller barnebøker som passer «opp til seks». Og kunst skreddersys, fant jeg ut etterhvert, for «barn og unge» også. Det var ikke det at det var noe galt i dette i og for seg, men mennesker var da ikke så firkanta at man kunne designe bøker og kunst på denne måten? Jeg husker jo godt at barn kan være like forskjellig som voksne og det kan være større likhet mellom en 7-åring og åttiåring med samme sinnelag enn to syvåringer eller åttiåringer. Også som voksen forundres jeg til stadighet over slike skiller, selv om jeg forstår at man trenger dem til en viss grad, for uten ville ting flyte ut. Og mennesker liker ikke for mye uorden.

Jeg hadde dette i bakhodet da jeg så Ane Hjort Guttus videoverk How to Become a Non-Artist(2007) for noen år siden – et verk som gjorde inntrykk og fikk meg til å fundere i mange år etterpå. I dette verket tok Guttu en fireårings kreasjoner på alvor som profesjonelle kunstverk og kalte dem assemblage, konseptuell skulptur og combine. Noen, la jeg merke til, så på dette som humor, men for min del var det noe verdifullt i dette alvoret som viste en begrensning ved vårt begrep om kunst. For hvorfor skulle ikke det et barn skapte kunne være «et verk» også? Bare fordi man ikke hadde utdannet seg som kunstner kunne vel ikke det bety at det var umulig å lage noe som kvalifiserte? Hverken da eller siden har jeg funnet noen gode svar, men jeg har hatt et voksende behov for å holde fast ved denne undringen, dette stedet hvor begreper, roller og alderstrinnn flyter over hverandre. Denne utstillingen er resultatet.

Guttus verk er fortsatt omdreiningspunktet, for det jeg ville vise, som kan formuleres slik: «Hva er det egentlig kunstnere lagde som barn?». Da jeg begynte å samle sammen det kunstnere hadde gjort som barn meldte flere spørsmål seg. Er det vanlige barnetegninger? Og hva er egentlig «vanlige» barnetegninger» Hva er «vanlig»? Og hvor går grensen mellom voksen og barn – i en tegning?

Vi får kanskje ikke noe svar på alle disse spørsmålene, men vi får ihvertfall et miljø for å stille dem som er bedre enn de fleste steder, siden vi får se hva følgende kunstnere lagde som barn: Ane Hjort Guttu, Bjørn Bjarre, Marianne Heske, Karen Nikgol, Sverre Malling, Eline Mugaas, Anders Sletvold Moe, Victor Lind, Mattias Härenstam, Snorre Ytterstad, Tor Børresen, Anna Ihle, Tine Semb, Arne Borgan, Kristian Skylstad, Silje Linge Haaland og Terje Nicolaisen.

 

Vi vil følge gjeldende smittevernsregler under utstillingen.

Galleri 69, Grünerløkka Lufthavn, Markveien 61-63, Oslo

Velkommen!