Urbant forum: Konflikt og post-politikk

torsdag 30. januar kl. 19:00 - 20:00 på MIR

Kritisk bynettverk er en uformell møteplass for alle som ønsker å endre tingenes tilstand i dagens bypolitikk, byutvikling og boligpolitikk.

For å bli kjent med flere som er kritiske til dagens bydebatt og -utvikling, inviterer vi nå til uformelt urbant forum!

Tema for første møte vil være post-politikk, byplanlegging og konflikt.
_________________________

Vi lever i en tid med mye aktivisme og debatt omkring byen, men skjer det noen endringer i de politiske og planfaglige tankesettene?

Mange byer – også Oslo – fremhever aktiv involvering av berørte interesser og har en velutviklet kommunikasjon med borgerne. Men har borgerne makt til å gjøre en forskjell?

Internasjonalt diskuteres temaer som retten til byen, mangfold, midlertidige byrom og økologi, men hva skjer egentlig i praksis?

Vi inviterer til et uformelt diskusjonsmøte hvor vi vil løftet kritiske perspektiver vi mener er fraværende i bydebatten, bypolitikken og byplanleggingen.

Vi vil gjerne utvikle en serie med mer eller mindre uformelle møter med byrelaterte aktuelle tema. Vi ønsker å bringe radikale, anti-kapitalistiske og kritisk-teoretisk perspektiver til debatten.

STED: Café Mir, Markveien 61, 0550 Oslo
_________________________

Program:
* Kritisk bynettverk: Hvem er vi og hvorfor et urbant nettverk?
* Per Gunnar Røe, professor i samfunnsgeografi (UiO):
Hva preger dagens bydebatt?
* Hannah E. Ander og Daniel Vernegg, Kritisk bynettverk:
Post-politiske tendenser i Oslos byutvikling og planlegging
* John Pløger, professor ved UiA og med i Kritisk bynettverk:
Eksempler på en konfliktfylt planprosess, og hvorfor vi trenger det

Etter innledningene vil vi invitere dere med på å diskutere videre over en uformell brus eller øl 🙂

Velkommen!