Sort DJesus / Rød DJesus SNurrer SKiver

torsdag 21. mars - fredag 22. mars kl. 18:00 - 01:00 på MIR


Guttene med jesuskompleks treffes på Mir i 21-tida for å lufte skiver. Det blir møe rawk, men selvsagt noen betimelige sidesprang også.
Kom å ta et beger og en prat.
Overhengende fare for Thin Lizzy, Donovan, Fifty Foot Hose, Arnold Børud, White Eyes, Gandalf, Faust, Sensations Fix, The Pretty Things, Alice Cooper, Vannier, Sonic Boom, Felt m.m.

Vel møtt!