Sara Christensen Hvem sagde Det!

søndag 6. mai kl. 12:00 - 16:00 på Galleri 69

Hvem sagde Det!

Man må stå for at falde og falde for at lære at gå. Mangt og meget kan og skal være skævt, hvad der opfattes ret eller rigtigt beror oftest på omstændighederne. Flertallet har ofte ret men det mindste og det meste kan let misforstås. Sund fornuft er relativt og det meste er rigtigt kompliceret. Man behøver ikke nødvendigvis at kunne se for at orientere sig. Nu og da bliver det eneste rigtige, at gamble på at man har sat sig på rigtig pind og håbe på at den ikke knækker. Perspektiver forandres i takt med og måske under forudsætning af, at vi trækker vejret. I nogen situationer kan det dog være hensigtsmæssigt at holde det.

Sara Christensen præsenterer værk i variable medier og Ellen Christensen som bl.a. er : Kunstner, kurator, producent, skribent, publisher, kritiker, samler, gallerist og fashion- og graphic designer. Bidrager med en sprit ny serie videoer; DET i samarbejde med OCG. Et lettere moderniseret TED talk koncept. Christensen har siden 2006 har været fungerende Direktør for Office for Contemporary Grounding.

Velbekomme

Mere informasjon om Sara Christensen: sarachristensen.net

In English:

Sara Christensen Who said That!
Welcome to the opening Friday April 27th at 19.00 o´clock

The exhibition will also be open: April 28th and 29th
May 3rd, 4th, 5th, and 6th. Opening hours: 12 -16.
Galleri 69 Grünerløkka Lufthavn Toftes gate 69 Oslo

 

Who said That!

You have to stand to fall and fall to learn how to walk. Many a thing may and should be distorted, what is seen as straight or correct is mostly depending on the circumstances. The majority are often right but the smallest and also most things can be misread. Common sense is relative and most things are truly complicated. One doesn’t necessarily have to be able to see to be able to orientate. Every now and then the only correct thing to do is to gamble on the fact that one has placed oneself upon the right branch hoping it won’t break. Perspectives change according to and perhaps subject to the fact that we breathe. Although in some situations it may be appropriate to hold it.

Sara Christensen presents works in various medias and Ellen Christensen who among others is: An artist, curator, producer, writer, publisher, critic, collector, gallery owner and a fashion and graphic designer. Contributes with a new series of video works: DET in cooperation with OCG. Which is a slightly modernised TED talk concept. Christensen has since 2006 been the managing director of Office for Contemporary Grounding.

You are welcome!

For more information about Sara Christensen, see: sarachristensen.net