Sara Christensen Hvem sagde Det!

torsdag 3. mai kl. 12:00 - 16:00 på Galleri 69

Hvem sagde Det!

Man må stå for at falde og falde for at lære at gå. Mangt og meget kan og skal være skævt, hvad der opfattes ret eller rigtigt beror oftest på omstændighederne. Flertallet har ofte ret men det mindste og det meste kan let misforstås. Sund fornuft er relativt og det meste er rigtigt kompliceret. Man behøver ikke nødvendigvis at kunne se for at orientere sig. Nu og da bliver det eneste rigtige, at gamble på at man har sat sig på rigtig pind og håbe på at den ikke knækker. Perspektiver forandres i takt med og måske under forudsætning af, at vi trækker vejret. I nogen situationer kan det dog være hensigtsmæssigt at holde det.

Sara Christensen præsenterer værk i variable medier og Ellen Christensen som bl.a. er : Kunstner, kurator, producent, skribent, publisher, kritiker, samler, gallerist og fashion- og graphic designer. Bidrager med en sprit ny serie videoer; DET i samarbejde med OCG. Et lettere moderniseret TED talk koncept. Christensen har siden 2006 har været fungerende Direktør for Office for Contemporary Grounding.

Velbekomme

Mere informasjon om Sara Christensen: sarachristensen.net

In English:

Welcome to the opening of the exhibition Who said That! with Sara Christensen at Galleri 69 on Friday April 27th at 19.00.
The exhibition will be open: 28 og 29. april og 3, 4, 5 og 6 mars hours 12-16

Who said That!

You have to stand to fall and fall to learn to walk. Many a thing may and should be bent, what is seen as straight or right is mostly depending on the circumstances. The majority is often right – but even the smallest and even most things may lead to misconceptions. Common sense is relative and most things are truly complicated. One doesn’t necessarily have to be able to see to be able to orientate. Every now and then the only correct thing to do is to gamble on the fact that one has placed oneself upon the right stick hopping it won’t break. Perspectives change according to and perhaps subject to the fact that we breathe. Although in some situations it may be appropriate to keep one’s breath.

Sara Christensen prosents Artworks in various medias and Ellen Christensen who, among Many things, is: artist, curator, produser, writer, publisher, critic, collector, gallery owner and designer of Fashion and Graphic Design. She contibutes with a new series of video works, in cooperation with OCG. Which is a slightly modernisere TED talk concept. Sine 2006 Christensen has been the managing director of the Office for Contemporary Grounding.

Welcome

 

For more information about Sara Christensen, see: sarachristensen.net