MirQuiz

mandag 11. juni kl. 20:00 på MIR

Selv i Tyskland kan man invitere til enkel mandagsunderholdning men jeg får ikke velge Mir som sted…

Vit Vås!

Velkommen!