«Migrating Identities» Kunstnergruppen Norwegian World Artists NWA

søndag 29. januar kl. 12:00 - 16:00 på Galleri 69

Mamta B. Herland PersonalityInstallasjon, skulptur, foto og digitalkunst, materialbilder og tegning

I «Migrating identities» deltar kunstnere som alle i dag arbeider i Norge, men som har sterke bånd til andre land. Eva Jingsue har sin bakgrunn fra Kina, Mamta B. Herland fra India, Wendelmoed van der Veen fra Nederland og Sri Lanka, Grete Marstein er fra Norge, men har arbeidet mange år i Slovakia, Setsuko Kurioka med bakgrunn fra Japan, Kari Glomsaas med erfaring fra Tanzania og mange andre afrikanske land, Timur Bjerknes fra Indonesia, Jingxin Geng fra Kina og Irene Christensen fra USA.

Arbeidene til alle kunstnerne er på ulike sett påvirket av dype relasjoner med mange ulike kulturer, av deres felles erfaring av å befinne seg på reise mellom flere tilhørigheter. Utstillingen belyser hvordan denne fysiske forflytningen avspeiler seg i det kunstneriske uttrykket og hvordan denne mangekulturelle bakgrunnen for en kunstner representerer en styrke og rikdom.

Det som er verdifullt ved det som særpreger et sted og dets historier blir et grunnlag for å omfavne, endre, og gripe inn med et personlig samtidskunstuttrykk for å ta opp større globale spørsmål som kolonialisme, krig, hverdag og personlig historie.

Hvis migrasjon av kunstnere er noen tegn på hvor vi kan gå som samfunn, så minner disse kunstnerne oss om at lokal og individuell identitet er en levedyktig måte å motstå en kommersialisert globalisme.

Spesielt for deltakerne er at de alle behersker språk utenfor det germanske språkområdet og har erfart hvordan det å uttrykke seg på et språk fjernt fra sitt eget lærer en å se verden på en annen måte.

Med sin evne til å bevege seg flytende mellom kulturer, og å dra nytte av det unike i hver og en sin individuelle reise, viser kunstnerne hvordan deres identitet er en symbiose av erfaring, kunnskap og individuell skaperevne.

Kunstnergruppen Norwegian World Artists NWA:
Eva Jingsue, Mamta B. Herland, Wendelmoed van der Veen, Grete Marstein, Setsuko Kurioka, Kari Glomsaas, Timur Bjerknes, Jingxin Geng og Irene Christensen.

Velkommen!