Magnus Andreas Hagen Olsen og Luca Sørheim 01010100 01101001 01110100 01101100 01100101

lørdag 10. oktober kl. 12:00 - 16:00 på Galleri 69

Magnus Andreas Hagen Olsen og Luca Sørheim
01010100 01101001 01110100 01101100 01100101

 

 

 

 

Utstillingen er også åpen 10 og 11,15 – 18 og 22 – 25 oktober kl 12.00-16.00 Galleri 69, Grünerløkka Lufthavn, Markveien 61-63, Oslo.

Velkommen til Galleri 69 og 01010100 01101001 01110100 01101100 01100101, en duoutstilling av Magnus Andreas Hagen Olsen og Luca Sørheim. Utstillingen tar for seg ulike former for dissonans/resonans knyttet til representasjon, og stiller spørsmål omkring ulike polariserende sosiopolitiske strukturer som kommer til uttrykk i dannelsen av definisjon og identitet i lys av moderne teknologi og digitale verktøy.

Vi er kognitive. Interne prosesser forstyrres/forvrenges/forsterkes av eksterne instanser, en konstant strøm med informasjon, abstrahert metafysikk, som mater vår opplevelse av oss selv og av verden. Vi mater også denne strømmen. Virkeligheter oppstår. Noen av disse virkelighetene provoseres av verktøy. Noen av disse virkelighetene former språk og skaper dialog. Noen av disse virkelighetene plasseres i gallerier og museer.

Teknologisk utvikling har ført til en eksponentiell vekst av multiple informasjonsstrømmer. Bilder skapes, deles og endres fortere og av flere enn noensinne. Etablerte sannheter utfordres av andre, nye sannheter. Vi finner tilhørighet på tvers av landegrenser, vi stiller spørsmål ved vår historie og omdefinerer oss selv. Samtidig polariseres verden når presidentvalg hackes, Instagram kjøpes opp av Facebook, deepfakes og AI simulerer ufrivillighet og algoritmer vet hva vi trenger å vite. Plattformer som i dag ligger tilgjengelige for store deler av verdens befolkning gjennom digitale verktøy og internett spiller en sentral rolle i vår forståelse av oss selv og av verden, men benyttes ulikt på ulike sosiale og politiske plan.

01010100 01101001 01110100 01101100 01100101 søker en dypere, flerdimensjonal forståelse av tegn og simuleringer. Ved å ta i bruk ulike digitale verktøy og typer data, utforsker verkene i utstillingen representasjon og identitetsspørsmål, strukturer og maktforhold i et høyteknologisk samfunn, samt. verktøyenes kontekster og iboende potensialer/begrensninger.

Kunstnerskapet til Magnus Andreas Hagen Olsen (f. Bodø, 1993) omfatter en praksis på tvers av digitale og analoge flater, både i ulike individuelle prosjekter og gruppekonstellasjoner. Gjennom tidsbaserte verk, digital kunst og andre nyere medieformater, utforsker kunstneren sosiopolitiske strukturer i lys av en digital tidsånd, der ulike informasjonsstrømmer distribueres på ulike sett og samarbeider eller utfordrer hverandre. Ved å ta i bruk ulike verktøy for å duplisere, forvrenge, oversette eller slette informasjon, rekontekstualiseres språk, kropp og stemme.

Luca Sørheim (f. Karmøy 1992.) sitt arbeid tar utgangspunkt i kunstnerens eget liv og mediterer hvordan personlige og kollektive narrativ oppstår, formes og absorberes av motstand som erstatter og etablerer nye forståelser. Ved å tilføre motstand og bryte ned eksisterende identitetsstrukturer utforsker kunstneren hvordan nye virkeligheter oppstår i forholdet mellom forgrunn og bakgrunn, og hvordan polariserende tilstander og motstand dannes og påføres andre og en selv i et forsøk på å oppleve en følelse av kontroll. Ved å ta i bruk ulike digitale verktøy til å utfordre og forstyrre begrensende prosesser stiller kunstneren spørsmål rundt dannelsen av identitet, symbolets tilkortkommenhet og maktforhold i et høyteknologisk samfunn fra et økosentrisk perspektiv, og undersøker underliggende strømmer som aktivt former våre liv.