Madame Ling Booklansering

onsdag 16. februar kl. 19:00 - 22:00 på MIR

Kjære venner av Fernando Rodríguez!

Som mange av dere vet skrev Fernando på «Madame Ling» i 18 år. Det er hans livsverk. Et langdiktet på nesten 300 sider ble ferdig rett før han døde.
«Madame Ling» ble gitt ut på forlaget «Sin Fin» i Barcelona. Vi var hos forleggeren og readaktøren, den eminente Bruno Montané Krebs, og tok med oss 40 eksemplarer av boka til Oslo.
Noen av dere har kanskje sett bildet av Fernando med boken i hånden, på Lovisenberg Diakonale Sykehus.
Vi har funnet det perfekte stedet for lansering av boken: på MIR. Der har Fernando mangfoldige ganger lest sine egne dikt, og han hadde sitt studio over dette berømte lokalet.
Han snakket mye om hvordan han ønsket seg boken presentert i Oslo. Han ønsket at diktenne skulle bli lest høyt, og at flests mulig av hans gamle venner kom for å ta et glass i hans minne.
Dersom du ønsker å forsikre deg om at du får en bok, Vipps 300 kroner til Hans Petter Blad på 47 900 998, så får du boka på MIR.
Diktsamling er på spansk.
Hilsen
Katharina, Hans Petter & Bruno
——————————-
Queridos amigos de Fernando Rodríguez!
Como muchos de ustedes saben, Fernando escribió en «Madame Ling» durante 18 años. Es su gran obra póstuma. Un largo poema de casi 300 páginas que se completó justo antes de su muerte.
«Madame Ling» fue editada por «Sin Fin» en Barcelona. Estuvimos con el editor y editor en jefe, el eminente Bruno Montané Krebs, y trajimos 40 copias del libro a Oslo.
Alguno de vosotros habrá visto la foto de Fernando con el libro en la mano, en Hospital Lovisenberg.
Hemos encontrado el lugar perfecto para presentar el libro: MIR. Allí, Fernando ha leído muchas veces sus propios poemas y tenía su estudio encima de este famoso lugar.
Habló mucho sobre cómo quería que se presentara el libro en Oslo. Quería que los poemas se leyeran en voz alta y que la mayor cantidad posible de sus viejos amigos vinieran a tomar una copa en su memoria.
Si quiere asegurarse de obtener un libro, Vipps 300 coronas a Hans Petter Blad en el 47 900 998, y obtenga su libro en MIR.
El libro es esclusivamente en castellano.
Saludo
Katharina, Hans Petter & Bruno