Johan Söderström «A Crack In Everything»

søndag 13. mars kl. 12:00 - 16:00 på Galleri 69

Velkommen til utstillingsåpning fredag 11. mars kl. 19.00
Utstillingen er også åpen lørdag og søndag 12., 13., 19. og 20. mars kl. 12.00 – 16.00flat voice.jpg

A Crack In Everything

”There´s a crack in everything

that´s where the light shines in”

– Leonard Cohen

Johan Söderström har en konseptuell tilnærming til sitt arbeid, hvor prosessen og metoden er viktige elementer i de ferdige verkene. Materialenes egenskaper, i dette tilfellet sparklets, dens masse, hvor den tørker og sprekker, er avgjørende for det endelige uttrykket. ”A Crack in Everything” er en serie maleriarbeider, utført i sparkel innfelt i eikerammer. De fleste bildene representerer øyer eller øygrupper.

Hovedverket i utstillingen er et verk med fem paneler og den felles tittelen ”Lesvos”. Den greske øya mottok i 2015 nesten en halv million flyktninger. Panelene i arbeidet er oppkalt etter forskjellige leire og landingssteder på øya. Det midterste panelet kalles ”Moria”, som er selve hovedleiren, nåløyet alle flyktninger må passere for registrering, innen de kan fortsette på sin reise videre inn i Europa.

Motivene med øyer og øygrupper kan kobles til eksistensielle problemstillinger som subjektets løsrivelse fra den omkringliggende virkeligheten. Likt øyer i et hav. Likevel blir livet uutholdelig hvis man ikke oppfatter seg selv som en del av en større helhet. Dagens situasjon med stor migrasjon i kjølvannet av krig, hungersnød og økonomiske kriser, fremtvinger en følelse av solidaritet og deltakelse. Den blir stadig vanskeligere å ignorere uten tap av verdighet og tap av subjektiv egenverdi. Disse grunnelementene trenger subjektet for å opprettholde en vellykket interaksjon med omverdenen. Intet menneske er en øde øy!

Johan Söderström har selv deltatt i hjelpearbeidet på øya i Hellas. Han har tidligere vist arbeider ved blant annet Galleri LNM, Akershus Kunstnersenter og Kristiansand Kunsthall. Han jobber i Oslo og er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim.

www.jodsoderstrom.com