Ja, Ja, Ja 1 Stein Koksvik

søndag 27. mai kl. 12:00 - 16:00 på Galleri 69

«Mine arbeider, utstillingsinstallasjoner, tegninger, animasjon med mere refererer direkte til SKISSEN. Skissene, tegningene og de romlige arbeidene alternerer mellom å være forabeider og ferdige eller uferdige arbeider.
Flyktigheten i prosessen er et poeng i seg selv»

-Det første rommet
Denne utstillingen er med nye arbeider. De er åpne, kontante og relaterer seg til rommenes utstrekning med Malerier og Plastarbeider på veggene og på gulvet.
Denne alterneringen mellom plastikk og maling på lerret kan vel også leses som maleriet i det utvidete felt.

De tredimensjonale Plastarbeidene og Plastbannnermaleriene er laget av tykk, blank og myk PVC. PVC-duken er i sterke primær eller sekundærfarger eller om man vil fikserte plastfarger som en slags maleriske readymades. Maleriene som forholder seg til tradisjonen med olje/ akryl – – og eller brukket, blandet og behandlet med pigmenter og farger på lerret refererer til, likner på og aviker fra Plastikkarbeidene.

Med andre ord så kan forholdet mellom Maleriene og Plastikkarbeidene leses som et arrangement mellom det som minner om poetiske meta-readymades i Plastarbeidene og i de tradisjonelt malte og valør-brukkede lerretsoverflatene.

Dette kan spissformuleres som en alternering mellom de to alternativene: Plastarbeider og Malerier etterlikner hverandre og Plastarbeider og Malerier tenderer mot visuell og uttrykksmessig diversitet som også kan inkludere andre arbeider.

 -Det andre rommet
Det er en tegneinstallasjon som består hovedsakelig av tegninger på papir. De organiseres på veggene. Tegningene arrangeres etter kryssordprinsippet. Tegningene monteres helt regelmessig med to nåler i de øverste hjørnene.

Antall tegninger og strukturen forholder seg konkret til rommet.Tegningene er utført med blyant på A3-papirformater. Alle er like store og tar like stor plass i strukturen. Om det mangler noen så blir det åpne felt som i et kryssord.Projeksjonen av animasjonen som også har tittelen Ja, Ja, Ja er sentralt plassert mellom de konkrete tegningene som den refererer til.

 Mellom slapstick og poesi
Atelierarbeidet, utstillingene og utstillingsideene er strukturert mellom det kontante og det skjøre, og de oppstår mellom begrepene struktur og kollaps. Skissene, tegningene og de romlige arbeidene alternerer mellom å være forabeider og ferdige eller uferdige arbeider.

Stein Koksvik født 1963 bor og arbeider i Oslo, han er utdannet ved Universitetet i Bergen, Studier i biologi, kjemi og matematikk, Kunstakademiet i Bergen og den Küngeliga Könsthøgskolan i Stockholm (Mejan)  Han har hatt separatutstillinger ved blant annet: UKS – Unge Kunstneres Samfunn, Galleri Heer, Stenersen Museet, Tegnerforbundet, Drammens Museum, LNM – Landsforeningen Norske Malere, Vigeland-museet, Tegnerforbundet, Kunstnerforbundet og Trafo Kunsthall.

Koksvik har deltatt en rekke ganger på Høstutstillingen og er kjøp inn av Norsk Kulturråd ,Yvonne Stenersens samling av samtidskunst, Nordeas samling av samtidskunst, Rolf Hoffs samling av samtidskunst, Nasjonalmuseet, Manege Kunsthalls samling, St. Petersburg, Russland og Oslo kommunes Kunstsamlinger.

Velkommen!