INTERMEZZO Kari Stenseth, Ibrahim Elkarim og Paul Brand

lørdag 15. november kl. 12:00 - 16:00 på Galleri 69

intermezzo
Idéen til denne utstillingen oppsto for ni måneder siden da Kari og Paul møtte Ibrahim i Stockholm, de forsto at deres veier hadde krysset hverandre i 1979/1980 på en utstilling i Kulturhuset, der alle var utstillere, på tre ulike utstillinger.Kari og Paul stilte ut på Galleri 69 for tre år siden, og nå stiller de ut alle tre på samme sted. De håper å kunne utvikle konseptet ved å invitere med en ny venn til hver kommende utstilling.

Utstillingen INTERMEZZO knytter tre løse tråder sammen for å gi et glimt av hver kunstners fokus og uttrykk. Kari viser 2 x 2 fotoarbeider som relaterer til tidens ulike hastigheter, avtrykk i sand som raderes av tidevann og uthulinger på svaberg som stadig fortsetter å vokse.

Ibrahim viser fotografier i svart hvitt fra ulike hjem i Stockholm, observasjoner av lys og mørke med fokus på det fraværende og ensomme. Mennesket er en figur i det tomme rom, rommet viser håpløsheten.

Paul viser en svart papirskulptur av samme form gjentatt i ulik målestokk, på veggen en svart på svart komprimert skygge av skulpturen, som en komet på vei og en magisk kvadrat.
En tegning konstruert av tallkoder fra 1 til 49 (= 7×7)


INTERMEZZO er et nytt møte mellom Kari, Ibrahim og Paul.


Velkommen!