Hva skjedde i Latin-Amerika i 2018?

fredag 1. mars kl. 18:30 på MIR

Flere presidentvalg, protester fra Mexico til Argentina, abort, demokrati, migrasjon, urbefolkningsrettigheter, kvinnerettigheter, miljøkamper og miljøkatastrofer, norske offentlige og private interesser, fredsprosesser og fare for en regional krig. Alt dette har skjedd i Latin-Amerika i løpet av 2018.

Vi får besøk av flere av våre samarbeidspartnere fra Latin-Amerika som deltar på LAGs Allmøte og derfor ønsker vi å invitere alle til et åpent møte for å diskutere det som har skjedd i kontinentet og hvordan dette vil påvirke regionens politikk i 2019.

Dette er et gratis arrangement. Suppe serveres fra 18:30, og presentasjoner, panelet og diskusjonen starter klokka 19:00. Samtalen vil foregå på norsk med spansk tolkning.