Helle Storvik «i våre hender»

søndag 10. april kl. 12:00 - 16:00 på Galleri 69

i våre hender
Velkommen til åpning av utstillingsåpning fredag 8. april kl. 19.00

Utstillingen er også åpen lørdag og søndag 9, 10, 16. og 17. april kl.12.00-16.00,
samt torsdag 14. april kl. 14.00-18.00
Galleri 69, Grünerløkka Lufthavn, Toftesgate 69 Oslo.

I våre hender er tittelen på et av videoarbeidene og tegningene.
Det er så enkelt og så komplisert:
Det er opp til oss selv hva vi gjør ut av situasjonen, øyeblikket, livet…

Det er her og nå som gjelder – de valgene vi gjør i dag får konsekvenser i fremtiden.
Vi kan lukke øynene i avmakt eller selvbedrag, men sannheten er at vi er medvirkende og har påvirkningskraft.

Refleksjon – Resonans, videoinstallasjon med lyd
I dette arbeidet rettes fokus mot nødvendigheten av å ta i bruk lovverk for at endringer i miljøpolitikken skal kunne skje. I Bolivia har man, med utgangspunkt i at mennesket bør leve i harmoni og balanse med naturen, nedfelt en nasjonal lov som gir naturen enestående juridiske rettigheter.  ”Moder jords lov” på folkemunne; ”La ley de Pachamama”

LEY No 071 LEY DE 21 DE DICIEMBRE DE 2010 “LEY DE DERECHOS DE LA MADRE TIERRA”
(Lov nr. 071 av 21. Desember 2010 “Moder jords lov”)
Denne lovgivningen er historisk i sin erkjennelse av at «Jorda er alles mor» og gir rettigheter til naturen, som;

  • retten til liv
  • retten til å eksistere
  • rett til å fortsette vitale sykluser og prosesser fri fra menneskelig inngripen
  • retten til rent vann og ren luft
  • retten til å være fri fra forurensning
  • retten til å balansere forholdet mellom mennesket og naturen på en måte som gjør naturen i stand til å regenerere.

Dette er en lov som er helt på linje med livssynet til mange av verdens urfolk og et skritt i riktig retning for å sette fokus på hva som på både kort og lang sikt vil være bærekraftige verdier for oss mennesker og jorda vi lever på.

Helle Storvik er født i 1963 i Vesterålen, bor i Oslo, og arbeider der hun for øyeblikket befinner seg.  Hun har bakgrunn fra Kunsthøgskolen i Oslo, har drevet kunstnersenteret Can Serrat (i samarbeid med flere andre), hun har stilt ut på bl.a. Galleri IKM i Oslo, Møre og Romsdal Kunstsenter, Nordnorsk Kunstnersenter og Samisk senter for samtidskunst.

 Velkommen!