Gjenkalling og erindring Gidsken Braadlie

søndag 26. oktober kl. 12:00 - 16:00 på Galleri 69

sagkrakken_liten

Installasjon med funnede objekter

I psykologien er hukommelse prosessen der informasjon blir kodet, lagret og hentet opp igjen. Kodingen tillater at informasjon fra utsiden når frem til våre sanser i form av kjemiske eller fysiske stimuli. I det første stadiet omarbeider vi informasjonen slik at vi kan legge minnet inn i kodeprosessen. Lagring er det andre stadiet i hukommelsesprosessen. Dette innebærer at vi vedlikeholder informasjon over tid. Den tredje og siste fasen i prosessen er å gjenkalle informasjonen vi har lagret. Vi må finne den og bringe den tilbake til bevisstheten. Noen gjenvinningsforsøk kan være enkle på grunn av typen informasjon.

(Wikipedia.org)

Utstillingen handler om hukommelsesprosessen; koding, lagring og gjenkalling. Alle dyr samler informasjon og erfaring gjennom hele livet, noe av det blir lagret permanent i hjernen. Det er vårt private arkiv som bare vi selv har tilgang til og kan hente fram som respons på en kode for en prosess eller aktivitet.

Vår familie har hatt en liten hytte i mer enn femti år. Den er bygget av våre foreldre og besteforeldre. Symboler på og gjenstander fra deres liv, er lagret der. For oss som deler hytta og alle minnene, er dette et fysisk uttrykk for vår kodede informasjon om fortiden. Når vi deler det, blir det større og kanskje mer generelt. Dette er biter fra vårt hvelv med minner som jeg håper kan skape gjenklang hos andre.

 

På landsbygda er sagkrakken et viktig objekt. Den er litt usynlig, men kan likevel ha mange oppgaver. Selvsagt blir den brukt til saging, derfor navnet. Den kan også bli brukt som portabelt bord, stige eller en plass å rense penselen. Den er sjelden fotoobjekt, ingen husker når den ble laget, men for oss betyr den mye. Vi fortsetter å reparer den hvert år. Den er et lite pretensiøst fysisk objekt det er enkelt å projisere våre minner på slik at den blir en bærer av vår felles historie. Det kan være fordi den reflekterer hvor vi kommer fra. I en norsk kontekst er dette et vanlig hjelpemiddel fra gamle dager som vi alle kan relatere til.
Den er også et bilde på svundne tider og våre felles røtter som er så lett å glemme i et nyrikt land som glemmer at fortiden var veldig fattig.

 

Gidsken Braadlie har hovedfag fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, har hatt separatutstilling på Galleri Ram, deltatt på gruppeutstilling i Notodden Fylkesgalleri. Samtidig har hun vært medlem (1998) og leder (2009) av styret i stiftelsen Grünerløkka Lufthavn. Hun er også med i The First Supper Symposium som arbeider for like rettigheter for menn og kvinner i kunstverden.

For mer informasjon: http://gidsken.com/ eller http://www.thefirstsuppersymposium.org/