Geir Backe Altern og Lars Paalgard Touch Woods

lørdag 25. januar kl. 12:00 - 16:00 på Galleri 69

Velkommen til utstillingsåpning fredag 24. Januar kl 19.00 i Galleri 69, Markveien 61-63
Utstillingen er også åpen 25.,26.,30.,31.,1. og 2. feb. Kl. 12.00-16.00
Tegninger, foto, treverk, tekstil, lyd-innstalasjon og unormal adferd.
”Det er rart med det: aldri så lite kunnskap om tingene får dem straks til å rykke nærmere, i en ny fortrolighet. ”-Hans Børli.

Geir Backe Altern og Lars Paalgard er to kunstnere som av en eller annen uforståelig grunn ikke har blitt introdusere for hverandre før nå. De er av forskjellig generasjon samtidig som deres arbeider og attityde til tider er svert beslektet. Begge har en ekstrem arbeidskapasitet, og deres humoristisk blikk på livet tar de med seg i kunsten. Det er en stor glede å få presentere deres aller første samarbeide.
Selv sier de: ”Vi kjente ikke hverandre fra før, men Galleri 69 så likheter i innehold og uttrykk i våre arbeider, og inviterte oss til å stille ut sammen. Som felles utgangspunkt har vi valgt å jobbe med tre, trær og skog, men har naturligvis ulik tilnærming til materien. I hovedsak jobber vi hver for oss med våre respektive ideer og møtes med ujevne mellomrom for å drøfte fremdrift, revir, strategier, hogstfelt o.l. To separate installasjoner skal fusjonere til én innen åpningsdagen. Bank i bordet!”

Geir Backe Altern
Finne – Samle- Spare – Arkivere – Gjenoppdage.
Collect and conect.
Det klang fint på engelsk syntes jeg der jeg sto med en trekubbe og et tau. Fint på norsk også for så vidt. Samle og sett sammen.
Det siste halve året er det dette det har dreid seg om. Om å grave i arkivet. Gjenfinne og sette sammen. Finne balansen for å miste den igjen. La tilfeldighetene jobbe for meg, raske øvelser,-Skulpturelle prøvelser.
Jeg tenker på Hans Børli og Iver Jåks. Lenge leve! ”Planks of my life” møter objekter fra skogsarkivet.

Lars Paalgard
Jeg lar høre fra meg i en lyd-installasjon hvor fysiske gjenstander, som møbler, høyttalere, elektronikk og ellers hva som trengs til formålet, også er viktige komponenter. Lydopptak fra skogen er prosessert digitalt i større eller mindre grad og blir hørbart gjennom et flerkanals lydanlegg. Sentralt i installasjonen er tre 19″ rack-kabinetter som inneholder nødvendig teknisk utstyr.
Disse skapene er til forveksling lik inventar som finnes i mange lydstudio med kjærlighet til analog prosessering.

Jeg er fascinert av elektronikkens historie, noe jeg synes manifesteres godt i disse prosessorene. I denne installasjonen er jeg ikke opptatt av hva de gjør med lyden, men av den visuelle estetikken. Mine skap og prosessorer er bygget hovedsakelig i treverk og virker på ingen måte utover det som angår synet: En analogi til analog elektronikk.
Velkommen!