Gangsta Galore vol. 8

lørdag 23. november - søndag 24. november kl. 16:00 - 00:30 på MIR

Big T og Hertug Skule tropper opp på Mir med platebaggen full av det glade budskap. Drap, dop, prostitusjon og ingen nåde for politiet. Hele dagen. Kom og bli frelst!
211, 187, 9 timer BLESS IT!