Foredrag om fri rettshjelp

tirsdag 5. november kl. 18:00 - 19:45 på MIR

Velkommen til et åpent treff med Normal Norge!
Denne gangen har vi et foredrag om fri rettsjelp: hvem kan få det og i hvilke tilfeller det aktuelt?

Foredragsholder: Sasha D. Ingebretsen, Advokat i Andersen & Bache Wiig. Sasha har holdt dette foredraget før blant annet Gatejuristen, ulike ungdomssentere og krisesentere.

Foredraget skal være ca 30 minutter + spørsmål & svar etterpå.

Inngang er gratis. Du må ikke være medlem i Normal for å delta.