F/eks: Frvldz / Mads Kjeldgaard

onsdag 30. september kl. 19:00 - 23:00 på MIR

(^O^☆♪)
Den 30. September presenterer F/eks to kunstnere i hver sin ende av den elektroniske skalaen — fra de algoritmiske akkordene til Mads Kjeldgaard til Frvldz’ fri-improvisert ambient med elektronisk prosessert trompet!
Det er duket for nok en bra kveld på Mir! ♥♥
FRVLDZ
Frvldz er Ingrid Frivold i fri lek hovedsakelig med trompeten, der hun lager lydlandskaper ved elektronisk behandling av klanger. Ingrid gjorde sin første konsert som Frvldz på Khartoum 8. mars 2019 og har siden spilt en rekke konserter både i Norge og utenlands, i tillegg til en 3-timers sending på RadiOrakel i mars. Hun har vært aktiv også under vårens nedstenging, med både konserter på Brakkesyke, Blitz-TV sammen med Sysselmann, og mye mer.
Ingrid Frivold er et kjent navn i Oslos undergrunns-scene. Hun kuraterte impro-serien Jazz in Khartoum våren 2019, og har gjort konserter med blant andre Faith og Okay Kaya i år, vært bærende element på «Faust» sin remix av Lydia Laskas «Levitation» og er kjent fra band som Beglomeg og Frank Znort Quartet.
MADS KJELDGAARD
Mads Kjeldgaard er en komponist og lydkunstner som arbeider med elektronisk musikk.
Hans hovedinteresse er computer-musikk. Gjennom bruk av selvskrevne algoritmiske systemer og DIY-elektronikk undersøker han konsepter som tid, persepsjon, og “levende” lydomgivelser. Ved å uttrykke seg hovedsakelig gjennom programvare, ender komposisjonene hans ofte opp som kode som rammer inn omstendighetene for komposisjon, heller enn det spesifike ved kunstformen.
Kjeldgaard har laget elektronisk musikk siden barndommen, først gjennom sample-basert hiphop. Dette har manifiestert seg i en livslang nysgjerrighet rundt kunsten å sample, samt anskaffelse, arkivering og manipulasjon av materiale som lar seg sample — fra crate-digging i gamle vinylsjapper til å utforske verden av klanger og lyder med en mikrofon.
Han har studert Elektronisk Musikkomposisjon ved Dansk Institut for elektronisk Musik (DIEM), i tillegg til å ha en grad i journalistikk. Han arbeider ved Norsk Senter for Kunst og Teknologi (aka Notam) i Oslo (F/eks sitt yndlingssted!), og er del av nyMusikk sin Composer Group.
Som utvikler bidrar han til en rekke open source programvare-prosjekter relatert til digital kunst.
I 2019 vant han en gull-pris ved the International Spatial Audio Conference.
CC: 170 / 120 (medlemmer av Konsertforeninga, student)
Dørene åpner kl 15:30 på Mir. Kom tidlig om du vil!
Konsertstart 19:30.
F/ eks er en konsertserie for elektronisk musikk og eksperimentell popmusikk, kuratert av Jenny Berger Myhre og produsert av Femme Brutal, i samarbeid med Konsertforeninga. Med støtte fra Oslo Kommune og Kulturrådet.
— ENGLISH —
(^O^☆♪)
September 30th F/eks is presenting two artists in their respective ends of the electronic scale — from the algorithmic chords of Mads Kjeldgaard to the freely improvised ambient of Frvldz with electronically processed trumpet! No doubt we have another awesome night at Mir ahead of us! ♥♥
FRVLDZ
Frvldz is the pseudonym of Ingrid Frivold in free play with the trumpet, creating soundscapes through electronic processing. The first concert as Frvldz happened at Khartoum on the 8th of March 2019, and she has since performed extensively both in Norway and abroad.
Ingrid Frivold is a well known name in Oslo’s underground scene. She curated the improv-series Jazz in Khartoum during the spring of 2019, and has played concerts with among others Faith and Okay Kaya earlier this year, as well as being the pillar of “Faust”’s remix og Lydia Laska’s “Levitation”. Ingrid is known from bands such as Beglomeg and Frank Znort Quartet.
MADS KJELDGAARD
Mads Kjeldgaard is an electronic music composer.
His main field of interest as a composer is computer music. Using selfauthored algorithmic systems and DIY electronics, he explores ideas of time, perception and “living” sound environments. By expressing himself mainly in software, his compositions often end up as code outlining the conditions of composition, rather than the specificities of the artform.
Kjeldgaard has been making electronic music since childhood. In his formative years he became interested in making sample-based hiphop music. This has manifested itself in a lifelong curiosity in the art of sampling as well as the acquisition, archiving and manipulation of sampleable material – from digging through piles of smelly vinyl records on thrift store floors to exploring the world of timbres with a microphone.
He has studied Electronic Music Composition at the Danish Institute of Electronic Music (DIEM) at the Royal Academy of Music and has a degree in journalism from the Danish School of Media and Journalism. He works at The Norwegian Center for Arts and Technology (aka Notam) in Oslo and is part of nyMusikk’s Composer Group.
As a developer, he contributes to various open source software projects related to digital art.
In 2019 he won a gold award at the International Spatial Audio Conference.
CC: 170 / 120 (members of Konsertforeninga, student)
https://konsertforeninga.ticketco.events/no/nb/e/feks_frvldz__mads_kjeldgaard
Doors open at 15:30 at Mir. Come early if you want to!
First concert at 19:30.

F/eks is a concert series for electronic music and experimental pop music, curated by Jenny Berger Myhre and produced by Femme Brutal, in collaboration with Konsertforeninga. Kindly supported by Oslo Kommune and Kulturrådet.