DJ. Sannergata

lørdag 17. oktober kl. 21:00 på MIR

Sannergata_mot_vest_1961
Sannergata har 400.0006428547 vinylplater som han har kjøpt på postordre, han spiller de beste av dem (og de med færrest hakk!) på Mir!