De venneløse djr spiller i støggværet på en onsdag

onsdag 29. januar - torsdag 30. januar kl. 20:00 - 01:00 på MIR

DJ COLD LAKE (a.k.a. Beastie Joyce)
DJ EASY DAISY (a.k.a. Saraland)
spiller.
DJ COLD LAKE går på kl 20 (kanskje 20:30)
DJ EASY DAISY tar over kl 2230 (Kanskje 23)
Det blir veldig bra musikk og bl. a. muligheter til å lese gamle Klassekamper.
Stjernegris stiller også opp for eventuelle selfies.

C c null,-
I D 20