De Rødhåras Kulturmønstring 2018

fredag 21. desember kl. 20:00 på MIR

De Rødhåras Kulturmønstring 2018 blir den hittil største mønstringen av rødhåra kultur i Oslo, og det på selveste vintersolverv! Det blir konserter med Alwanzatar, Endless Winther, Martin Furan, og The Wooden Brain. Disse artistene dekker et vidt spekter av musikalske uttrykk, fra elektronisk eksperimentell musikk til folktronika til eksperimentell folkemusikk med elektroniske innslag.

For de av dere som ikke kjenner de rødhåras historie oppsummerer vi denne kort her: I steinalderen eksisterte det en rødhåra sivilisasjon vesentlig mer avansert enn vår egen både når det gjelder teknologi, estetikk og spiritualitet. Denne sivilisasjonen hadde hovedsete på Atlantis og blomstret i flere tusen år før de drastiske naturkatastrofene som inntraff ved slutten av siste istid gjorde at den brått opphørte. Et fåtall rødhåra overlevde imidlertid katastrofene og væpnet med visdom, praktisk kunnskap og et lager av frø spredte de seg jorda over for å sette fart på utviklingen til de andre menneskeartene. En tidlig fase i denne utviklingen er beskrevet i tekstene om den i ettertid mest kjente av disse overlevende, Shiva Rudra, også kjent som Den røde, hinduenes Dionysos og tantrikernes viktigste guddom. Med imponerende tålmodighet har de rødhåra utdannet de mer primitive artene i årtusener og i en tid der jorda er i krise er det utvilsomt viktigere enn noen gang å lytte til de rødhåra.