Astrid Runde Saxegaard Gje meg ein dag til

lørdag 13. januar kl. 12:00 - 16:00 på Galleri 69

Astrid Runde Saxegaard sin tekstilinstallasjonen DemonStration var med på Høstutstillingen 2017. I november hadde ho eit 3 vekers opphald på Artist Recidence i Togo i Afrika. No er ho tilbake i Oslo, på Galleri 69.

«I Afrika såg eg søpla mi, eller er det ressursar på avveie? Eg fann og dei gamle teflonsteikepannene eg har kasta. Dei svarte posane vi her heime brukar til hundebæsj, vart det seld varm mat i på gata i Togo. Før i tida fortalde dei om hendingane i Afrika på Bedehuset. No kunne eg gå ut å synge gløymde salmar med dei nyfrelste ungdomane like utanfor. For eg har forlatt trua mi, trur eg. Litt vemodig, litt fint og litt ubehagelig å treffe den igjen i Afrika. Eg trudde eg skulle høyre trommer og danse rundt bålet. Alt og alle flyttar seg og finn nye former».

«På studio er det mykje greier. Kassene er sprengfulle og innhaldet velter ut over golvet. Utstillinga eg no skal ha, er ikkje ferdig enda. Gje meg ein dag til, sa eg til Constanse. Er det tittelen? Det vart tittelen. For hos Constanse på Galleri 69 kan ein leike, og arbeidsprosessen kan halde fram heilt til ho låser opp døra og seier velkommen! Her er det plass for angst, tårer og latter. Og det er det som blir vist. Utstillinga vil bestå av 6-7 tekstilarbeider»
– Astrid Runde Saxegaard

Astrid Runde Saxegaard (f. 1968 i Volda) er utdanna ved Statens Håndverks og Kunstindustri skole, og har hovedfag frå Institutt for Tekstil (1990-1995). Saxegaard har deltatt på fleire utstillingar dei siste åra, mellom anna på SOFT Galleri, Kunstnerforbundet, Kunstmuseet KUBE, Haugar Vestfold Kunstmuseum, Gustavsberg Kosthall i Stockholm og på ei rekke juryerte utstillingar. Saxegaard er kjøpt inn av Kunstmuseet Kube i Ålesund, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseet i Trondheim, Collection of Linda Deocariza-Fredly i Ålesund og Nasjonalmuseet i Oslo. I slutten av januar 2018 deltek Astrid Runde Saxegaard på den store utstillinga HEN-FLYTENDE KJØNN på Kunstmuseet Haugar i Tønsberg.

Utstillinga er støtta av Vederlagsfondet

Saxegaard si heimeside; www.arsart.no

In English:

Astrid Runde Saxegaard Give me one more day

Exhibition opening Friday January 12th at 1900
The gallery is also open on the 13.th, 14.th, 18.th, 19.th, 20.th and 21.th of January from 12-16.
Galleri 69, Grünerløkka Lufthavn Toftes gate 69 Oslo

The textile installation DemonStration made by Astrid Runde Saxegaard was a part of the annual autumn exhibition, Høstutstillingen, 2017. In November she had a three week long stay at Artist Recidence i Togo in Africa. Now she is back in Oslo, at Galleri 69.

«In Africa I saw my garbage, or is it resources astray? I also found my old frying pans. The black bags we use for dog poo, were the bags they sold food in on the streets of Togo. Previously they told about Africa in the Gospel Halls in Norway. Now I could sing long forgotten psalms with the newly saved youth right outside my door. Because I have left my faith, I think. I find it slightly wistfully, nice and slightly unpleasant to be confronted with it in Africa. I thought I would hear drums and dance around the camp fire. Everything and everyone moves around and find new forms.»

«In the Studio I have a lot of stuff. The boxes are overloaded and their contents flow out into the floor. My present exhibition is not yet ready. Give me one more day, I told Constanse. Is that the title? It became the title. Because at Constanses gallery you are allowed to play around, and the working prices may go on until she unlocks the door and welcome the visitors! At the gallery there is room for anxiety, tears and laughter. And this is what is being shown. The exhibition will consist of six or seven textile works.»
– Astrid Runde Saxegaard

Astrid Runde Saxegaard (born in 1968 i Volda, Norway) has her education from the Institute of Textile from the Norwegian School for Arts and Crafts (1990-1995). Saxegaard has participated in a number of exhibitions the last years, among them SOFT Galleri, Kunstnerforbundet, The Art museum KUBE, Haugar Vestforl Art Mueum, Gustavsberg Konsthall in Stockholm, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum in Trondheim, Collection of Linda Deocariza-Fredly i Ålesund og Nasjonalmuseet i Oslo. In the end of January 2018 Astrid Runde Saxegaard will participate in the large exhibition HEN-FLYTENDE KJØNN at Kunstmuseet Haugar in Tønsberg.

The exhibition is supported by Vederlagsfondet

Saxegaard website: www.arsart.no