Action Talk: Hacking The City with Jordan Seiler (US)

mandag 7. oktober kl. 18:00 - 20:00 på MIR

Presentation by Jordan Seiler (US) followed by Q&A hosted by Subvertising Norway

___ENGLISH BELOW___

Hvordan kan ad-busting bli et verktøy for å “hacke” byen og kreve plass i offentlig rom? Den amerikanske kunstneren Jordan Seiler besøker Oslo og vil i denne samtalen illustrere hvorfor han mener vår interaksjon med offentlig rom er avgjørende for byens helse. Gjennom to tiår med erfaring med en rekke prosjekter der han bruker kunsteriske teknikker og media, har han siden 2000 jobber aktivt med å gjøre det visuelle i offentlig rom mer demokratisk ved å utfordre dominansen til utendørs reklame.

Samtalen er en del av Action City, en uformell byaktivistskole bestående av workshoper og miniforelesninger som har som mål å transformere ideer, kampsaker og drømmer om byen til handling gjennom en serie workshoper og miniforelesninger. Prosjektet ledes av Growlab Oslo og er en del av programmet til Oslo Arkitekturtriennale og er støttet av Oslo kommune og Kulturrådet.

Samtalen vil holdes på engelsk.

_______

How can ad-busting be a means of hacking the city and reclaiming the streets? American artist Jordan Seiler visits Oslo and in this talk will illustrate why he believes that public space and the public’s interaction with that space is a vital component of our city’s health, drawing upon two decades of experience at the forefront of numerous ground-breaking civic media projects. Seiler has been on a mission since the early 2000´s to make the visual realm in public space more democratic by challenging the predominance of outdoor advertising.

The Action Talk is a part of the project Action City, an informal urban activist school which aims to transform ideas, struggles and dreams for the city into action. Through a series of workshops and Action Talks, Action City seeks to share artistic and creative tools that increase the citizen participation in city development. The project is led by Growlab Oslo and is a part of the Oslo Architecture Triennale, and supported by The City of Oslo and Arts Council Norway.

The talk will be held in English.

Publisert av Growlab Oslo Mandag 9. september 2019